Hiện trạng axít hóa

  • Hàm lượng axít đại dương sẽ tăng 150% vào 2100 Hàm lượng axít đại dương sẽ tăng 150% vào 2100
    Ngày 14/2, Ủy ban liên chính phủ về hải dương học thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của của Liên hợp quốc (UNESCO-IOC) dự báo với tốc độ phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính vào khí quyển như hiện nay, hàm lượng axít trong các đại dương của thế giới sẽ tăng thêm 150% vào năm 2100.