Irene Joliot-Curie

  • Marie Curie và gia đình đạt 5 giải Nobel Marie Curie và gia đình đạt 5 giải Nobel
    Vợ chồng Marie Curie và các con đã giành tất cả 5 giải Nobel ở 3 lĩnh vực khác nhau tuy nhiên đam mê khoa học cũng dẫn dắt mẹ con nhà Curie đến cùng một căn bệnh.