Jay Neitz

  • Đã tìm ra phương pháp chữa chứng mù màu Đã tìm ra phương pháp chữa chứng mù màu
    Các nhà khoa học Mỹ đã tìm ra phương pháp chữa chứng mù màu cho những chú khỉ. Và bằng việc chữa cho người mù màu phân biệt được màu đỏ và màu xanh, kỹ thuật tiên tiến này còn có thể khôi phục ánh sáng cho người mù.