John W. Cahn

  • Nhà khoa học Mỹ nhận giải Kyoto Nhà khoa học Mỹ nhận giải Kyoto
    Nhà khoa học Mỹ John W. Cahn đã nhận được giải thưởng Kyoto hàng năm của Nhật Bản, trị giá khoảng 650.000 USD cho lĩnh vực công nghệ tiên tiến.