Kamila Vesinova

  • Người đồng tính có từ 5.000 năm trước Người đồng tính có từ 5.000 năm trước
    Các nhà khảo cổ học tại Cộng hòa Czech đã phát hiện một bộ hài cốt có niên đại 5.000 năm là thi thể người đàn ông nhưng lại được an táng theo nghi thức thường được áp dụng cho phụ nữ thời kỳ đồ đá.
  • Phát hiện người thượng cổ đồng tính Phát hiện người thượng cổ đồng tính
    Các nhà khảo cổ học vừa khai quật bộ xương nam 6000 năm tuổi tại ngôi làng Prague, Cộng hòa Czech. Dựa vào cách thức chôn cất, các nhà khảo cổ cho rằng đây là một bộ hài cốt của người đồng tính nam. Bộ xương đã được tìm thấy trong một khu ngoại ô Prague với đầu xương sọ chỉ về phía đông và được bao quanh bởi các b&igrav