Khối lượng hạt Higgs

  • Vũ trụ có thể biến mất vì "hạt của Chúa" Vũ trụ có thể biến mất vì "hạt của Chúa"
    Vào tháng 7 năm ngoái, các nhà vật lý của Tổ chức Nghiên cứu Nguyên tử châu Âu (CERN) thông báo họ đã tìm được một loại hạt có đặc tính giống hạt Higgs, loại hạt tạo ra khối lượng cho vật chất trong vũ trụ, nhờ cỗ máy gia tốc hạt lớn (LHC).