Kilauea

  • Phát hiện nơi sinh của thần Zeus Phát hiện nơi sinh của thần Zeus
    Vị thần sấm sét trong thần hoại Hy Lạp có khởi nguồn từ mặt đất, và các nhà khoa học cho rằng cuối cùng họ đã biết được nơi bắt nguồn.