LS3

  • Robot chó vận tải phiên bản Trung Quốc Robot chó vận tải phiên bản Trung Quốc
    Robot 4 chân có biệt danh Chó Lớn mới đây xuất hiện phiên bản tại Trung Quốc, hai năm sau khi được hoàn thiện tại Mỹ với chức năng vận chuyển quân trang hỗ trợ bộ binh.