Layton Wood

  • Song sinh khác màu da Song sinh khác màu da
    Kaydon và Layton Wood là hai anh em sinh đôi năm nay 5 tuổi. Đây là một cặp song sinh rất nổi tiếng vì một bé da trắng, còn bé kia da màu.