Lithium Peroxide

  • Pin không khí Pin không khí
    Các nhà nghiên cứu của Vương quốc Anh cho hay đã đạt được một bước tiến quan trọng trong việc phát triển một thỏi pin lithium-không khí, thiết bị hứa hẹn cho dung lượng cao từ 3-5 lần so với pin lithium-ion mà chúng ta sử dụng trên xe điện và các thiết bị điện tử tiêu dùng hiện nay.
  • Những điều cần biết về pin lithium-ion và cách tránh chai pin Những điều cần biết về pin lithium-ion và cách tránh chai pin
    Đây là những phương pháp chống chai pin có cơ sở khoa học dựa trên đặc tính của pin lithium-ion.