Luiz Rocha

  • “Kỹ nghệ” tàng hình của bạch tuộc ở Indonesia “Kỹ nghệ” tàng hình của bạch tuộc ở Indonesia
    Sau khi phát hiện những con bạch tuộc tàng hình lần đầu tiên ở ngoài khơi bờ biển Sulawesi ở Indonesia năm 1998 cho thấy, những đặc điểm phức tạp của loài này cũng như thế giới động vật đang tồn tại dưới đại dương vẫn còn nhiều ẩn số đối với các nhà khoa học chưa lý giải được.
  • Video: Bạch tuộc tàng hình ở Indonesia Video: Bạch tuộc tàng hình ở Indonesia
    Đến nay, nhiều người biết rằng, loài bạch tuộc tàng hình ở Indonesia có khả năng bắt chước và có đặc điểm khác biệt hoàn toàn với một số loài động vật khác có nọc độc sống (như: rắn biển, cá sư tử, cá bơn...) trong cùng một môi trường sống.
  • Một loài cá mới vừa được tìm thấy và đặt tên theo phong cách Wakanda Một loài cá mới vừa được tìm thấy và đặt tên theo phong cách Wakanda
    Việc tìm thấy một loài động vật mới luôn mang lại sự thú vị với các nhà khoa học. Khi đó, họ ghi tên mình vào lịch sử không chỉ như người đã phát hiện ra một loài vật chưa ai biết đến, mà còn là người đặt tên cho chúng. Và chuyện đặt ra những cái tên mới, cũng lại là một câu chuyện thú vị khác.