Video: Bạch tuộc tàng hình ở Indonesia

  • 1.718

Đến nay, nhiều người biết rằng, loài bạch tuộc tàng hình ở Indonesia có khả năng bắt chước và có đặc điểm khác biệt hoàn toàn với một số loài động vật khác có nọc độc sống (như: rắn biển, cá sư tử, cá bơn...) trong cùng một môi trường sống.

>>> “Kỹ nghệ” tàng hình của bạch tuộc ở Indonesia

Xem video:

Theo Youtube, Đất Việt
  • 1.718

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook