Mưa sao băng Perseid

  • Những khám phá vũ trụ nổi bật nhất năm 2010 Những khám phá vũ trụ nổi bật nhất năm 2010
    Năm 2010, rất nhiều bí mật đáng chú ý về vũ trụ được phát hiện như mọi lỗ đen đều chứa một vũ trụ, điểm kết thúc của thời gian, tìm thấy trái đất mới... Dưới đây là 10 khám phá về vũ trụ đáng chú ý nhất năm nay, theo bình chọn của tạp chí uy tín National Geographic.