Macaca leonina

  • Cứu hộ khỉ đuôi lợn Cứu hộ khỉ đuôi lợn
    Trung tâm cứu hộ Vườn quốc gia Pù Mát, Nghệ An vừa tiếp nhận con khỉ đuôi lợn quý hiếm để thả về tự nhiên.