Matti Mintz

  • Nghiên cứu thành công tiểu não nhân tạo Nghiên cứu thành công tiểu não nhân tạo
    Mới đây, các nhà khoa học thuộc Đại học Tel Aviv( Israel) đã thành công trong việc chế tạo tiểu não nhân tạo thay thế vùng tiểu não đã bị vô hiệu hóa ở chuột bạch để phục hồi chức năng não.