Minuca Pugnax

  • Chim diềm cổ Chim diềm cổ
    Khi đến mùa xuân, mùa giao phối của chim Philomachus pugnax thì dáng vẻ thường ngày của những con chim trống biến mất - lúc này trông có vẻ như chúng đã biến thành một loại chim khác. Chim trống đã khoác lên người một bộ lông mới