NGC 2683

  • "Đĩa bay" khổng lồ trong vũ trụ "Đĩa bay" khổng lồ trong vũ trụ
    Một thiên hà xoắn được mệnh danh là "thiên hà UFO" vì nó có hình dạng giống đĩa bay trong những tiểu thuyết giả tưởng về sinh vật ngoài hành tinh.