NGC 346

  • Sao hình thành từ gió Sao hình thành từ gió
    Kính viễn vọng mặt đất và không gian đã kết hợp để chụp được bức ảnh cung cấp cách nhìn mới về lịch sử của khu vực tập trung rất nhiều sao NGC 346.