NOÂ

  • NOAA cấm khai thác nhuyễn thể NOAA cấm khai thác nhuyễn thể
    Cơ quan giám sát khí quyển và biển quốc gia (NOAA) đã công bố một đạo luật cuối cùng cấm việc thu hoạch nhuyên thế ở Khu vực kinh tế dành riêng (EEZ) ngoài khơi California, Oregon, và Washington.