NOAA cấm khai thác nhuyễn thể

  •  
  • 705

Cơ quan giám sát khí quyển và biển quốc gia (NOAA) đã công bố một đạo luật cuối cùng cấm việc thu hoạch nhuyên thế ở Khu vực kinh tế dành riêng (EEZ) ngoài khơi California, Oregon, và Washington. Đạo luật này sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 12 tháng 8, 2009. Nhuyễn thễ là loài giáp xác nhỏ giống như tôm và là nguồn dinh dưỡng có ý nghĩa rất quan trọng đối với mạng lưới thức ăn biển.

Mark Helvey, người chịu trách nhiệm quản lý việc đánh bắt trong giới hạn cho phép của Cơ quan quản lý đánh bắt Tây Nam, cho biết: “Nhuyễn thể là nền tảng cho hệ sinh thái biển. Bảo vệ nguồn thức ăn quan trọng này sẽ giúp bảo vệ và giữ gìn các nguồn biển khác và hợp thức hóa quy định của liên bang tại các bang vùng bờ biển phía Tây”.

Trong các bang California, Oregon và Washington hiện có các quy định cấm việc khai thác nhuyễn thể trong vòng 3 dặm ngoài khơi, nhưng không có những quy định tương tự của liên bang trong khu vực 3 đến 200 dặm của EEZ.

Nhuyễn thể chuyển đổi thực vật phù du thành nguồn thức ăn cho nhiều loài đồng thời là nguồn thức ăn chính cho nhiều loài cá, chim biển và động vật biển có vú. (Ảnh: Jamie Hall)

Việc cấm khai thác nhuyễn thể là Sửa đổi số 12 của Kế hoạch quản lý đánh bắt sinh vật biển (FMP), được phát triển bởi Hội đồng quản lý đánh bắt sinh vật biển Thái Bình Dương (PFMC) dưới Đạo luật quản lý và bảo tồn sinh vật biển Magnuson-Stevens. Luật cấm khai thác nhuyễn thể đầu tiên được đệ trình đến PFMC và Văn phòng bảo tồn đời sống biển quốc gia thuộc Cơ quan quản lý đánh bắt sinh vật biển NOAA. Luật áp dụng Sửa đổi 12 đối với FMP, và nhằm bảo tồn mối liên hệ dinh dưỡng quan trọng trong hệ sinh thái biển California.

William Douros, Giám đốc khu vực bờ biển phía tây của Văn phòng bảo tồn đời sống biển quốc gia của NOAA, cho biết: “Đây là một thành công lớn trong nỗ lực bảo vệ toàn bộ hệ sinh thái biển California. Quyết định này phản ánh nỗ lực chung của NOAA và sự quyết tâm giải quyết những vấn đề do Hội đồng quản lý đánh bắt sinh vật biển Thái Bình Dương và Hội đồng tư vấn bảo tồn đưa ra”.

Sửa đổi 12 đưa tất cả các loài nhuyễn thể vào một danh mục mới “loài cấm đánh bắt”. Nhóm mới này không bị cấm đánh bắt hoặc khai thác bởi bất cứ ngư trường hoặc đơn vị nào trong phạm vi EEZ. Nhuyễn thể đóng vai trò quan trọng vì chúng chuyển đổi thực vật phù du thành nguồn thức ăn cho nhiều loài sinh vật biển đồng thời cũng là nguồn thức ăn chính cho nhiều loài cá, chim biển và các động vật biển có vú. Một số loài, dựa vào nhuyễn thể như nguồn thức ăn chính, nằm trong danh sách bị đe dọa dưới Đạo luật các loài bị đe dọa.

G2V Star (Theo ScienceDaily)
  • 705

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook