NZERTF

  • Căn nhà "không năng lượng" Căn nhà "không năng lượng"
    Đó là ngôi nhà xây dựng tại Gaithersburg, Maryland theo yêu cầu của Viện Tiêu chuẩn và công nghệ quốc gia thuộc Bộ Thương mại Mỹ (NIST). Gọi là nhà "không năng lượng" (NZERTF) vì hầu như chỉ dùng nguồn năng lượng tái sinh do chính nó thu nhận được.