Ngỗng trời

  • Ngỗng trời bay ngửa Ngỗng trời bay ngửa
    Hình ảnh lạ thường về một con ngỗng trời đang bay ngửa đã lọt vào ống kính của một thợ chụp ảnh.