Nguồn gốc của nước trên Trái đất

  • Đại dương rộng lớn cách mặt đất 644km? Đại dương rộng lớn cách mặt đất 644km?
    Sau nhiều thập kỷ tiên đoán và nghiên cứu lý thuyết, các nhà khoa học vừa công bố là họ đã tìm ra một đại dương rộng lớn ở lớp mantle của ruột trái đất. Đại dương trong lòng đất này chứa lượng nước gấp 3 lần lượng nước của tất cả đại dương trên mặt đất.