Nguồn gốc của nước trên Trái đất

  • Khoa học đã nhầm lẫn về nguồn gốc của nước trên Trái đất? Khoa học đã nhầm lẫn về nguồn gốc của nước trên Trái đất?
    Đá trầm tích và nham thạch cổ cho thấy nước đã tồn tại ở bề mặt Trái đất từ rất lâu. Nhưng những tảng đá khô khốc trong thiên hà cộng với sự phát triển của những đại dương trên Trái đất, đặt ra câu hỏi: Thật sự nước từ đâu đến?
  • Nước xuất hiện trên Trái đất như thế nào? Nước xuất hiện trên Trái đất như thế nào?
    Nguồn gốc của nước trên Trái đất từ lâu đã trở thành chủ đề cho nhiều cuộc tranh luận sôi nổi trong giới khoa học với 2 giả thuyết chính được đưa ra: từ các tiểu hành tinh hoặc sao chổi. Mới đây, kết quả phân tích thành phần các thiên thạch chỉ ra rằng nước không bắt nguồn ở một nơi nào đó bên ngoài hệ Mặt trời, và như vậy