Nycticebus kayan

  • Cu li, kẻ ngủ ngày không chán Cu li, kẻ ngủ ngày không chán
    Phải trải qua hàng triệu năm, mỗi loài mới tự trang bị cho mình một thứ vũ khí riêng biệt, đặc trưng, mà loài khác không có. Vũ khí này chính là công cụ hữu hiệu nhất giúp chúng tồn tại.
  • Khám phá ngôi làng có những người phụ nữ cổ dài kỳ lạ Khám phá ngôi làng có những người phụ nữ cổ dài kỳ lạ
    Bộ tộc Kayan ở làng Pan Pet (bang Kayah phía đông Myanmar) nổi tiếng khắp thế giới với những người phụ nữ không giống bất cứ nơi nào khác trên trái đất với những chiếc cổ dài kỳ lạ đeo tầng tầng lớp lớp vòng đồng.