Olivier Rieppel

  • Mai rùa tiến hóa như thế nào? Mai rùa tiến hóa như thế nào?
    Theo tin tạp chí "Khoa học" ngày 10/7, trong một bản nghiên cứu mới của Nhật cho biết, mai rùa đã tiến hóa như thế nào: Xương sườn của loài rùa tạo thành một khối, bao quanh phần xương vai.