Patrick Ferreira

  • Có thực sự tồn tại linh hồn? Có thực sự tồn tại linh hồn?
    Một số nhà khoa học tìm mọi cách để cân, đo, ghi lại hình ảnh của linh hồn với niềm tin rằng nó tồn tại.
  • 17 hố lớn kỳ lạ nhất thế giới 17 hố lớn kỳ lạ nhất thế giới
    Phần lớn những chếc hố khổng lồ trên trái đất đều do hoạt động khai thác mỏ của con người tạo nên như hố gas Darvaza bốc cháy suốt 45 năm hay mỏ kim cương Kimberley lớn nhất thế giới ở Nam Phi.