Physarum polycephalum

  • Bộ nhớ kỳ lạ của nấm nhầy Bộ nhớ kỳ lạ của nấm nhầy
    Nấm nhầy, một sinh vật nguyên sinh, tuy không có não hay hệ thần kinh nhưng lại có thể di chuyển rất thông minh nhờ bộ nhớ đặc biệt.
  • Máy tính được làm từ nấm nhầy Máy tính được làm từ nấm nhầy
    Chúng ta đều biết chiếc máy tính là một máy làm bằng kim loại và nhựa, với lõi chip chuyển dòng điện vào các vật chất kỹ thuật số. Tuy nhiên, thế kỷ tới đây, máy tính có thể trở nên khác xa so với bây giờ.