Pikaia gracilens

  • Tổ tiên loài người là... lươn? Tổ tiên loài người là... lươn?
    Một sinh vật tiền sử có hình dáng giống lươn được tìm thấy tại Canada được nhận định là tổ tiên xa xưa nhất của loài người mà khoa học từng biết.