Procyon lotor

  • 10 ngôi sao sáng nhất trên bầu trời 10 ngôi sao sáng nhất trên bầu trời
    Vào đầu những đêm trời mùa đông, mùa xuân, khi nhìn lên bầu trời dày đặc những vì sao, ở bầu trời hướng chếch về phía Bắc có một hằng tinh sáng suốt cả ngày, đó chính là sao Thiên Lang