Recent Places

  • Cách phát hiện có người xâm nhập máy tính của bạn Cách phát hiện có người xâm nhập máy tính của bạn
    Hầu hết chúng ta đều không muốn trao máy tính cá nhân, chứa nhiều tài liệu và file bí mật của mình, cho người khác sử dụng. Tuy nhiên, chúng ta không thể loại trừ hoàn toàn nguy cơ vẫn có người đột nhập được vào PC của chúng ta và lén lút dùng nó.