Richard Stephens

  • Thói quen xấu cũng có lợi cho sức khỏe? Thói quen xấu cũng có lợi cho sức khỏe?
    Tức giận có hại cho sức khỏe, ăn nói tục tĩu mất lịch sự, không làm việc nhà bị coi là lười nhác. Nhưng các nhà khoa học mới đây phát hiện những thói quen xấu này không hẳn đáng sợ như mọi người từng nghĩ, trái lại có thể có lợi cho sức khỏe.
  • Chửi thề có giới hạn giúp giải tỏa cảm xúc tiêu cực Chửi thề có giới hạn giúp giải tỏa cảm xúc tiêu cực
    Theo kết quả nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học Anh, chửi thề là một phương thức vô hại nhằm giải tỏa cảm xúc tiêu cực, tuy nhiên chỉ có tác dụng trong một giới hạn nhất định.