Robert Cornish

  • Người ngoài hành tinh tàng hình trên Trái đất? Người ngoài hành tinh tàng hình trên Trái đất?
    Nhờ vào sự sốt sắng của các nhà săn người ngoài hành tinh nghiệp dư, một thế hệ vật thể bay kiểu mới chỉ phát ra ánh sáng hồng ngoại đã bị chụp lại bằng máy ảnh chuyên chụp đêm. Ngay lập tức, các bài báo về “UFO tàng hình” đã xuất hiện trên mạng Internet, với nhiều tuyên bố gây sốc.
  • Những sự kiện lịch sử trùng hợp đến khó tin Những sự kiện lịch sử trùng hợp đến khó tin
    Có nhiều sự kiện lịch sử trùng hợp đến khó tin, trong đó một số sự kiện xảy ra cách xa nhau, đến giờ vẫn không thể lý giải được.