Robot icub

  • Robot iCub giúp hiểu con người hơn Robot iCub giúp hiểu con người hơn
    Robot iCub lớn cỡ đứa bé với cặp mắt to và khuôn mặt trắng đang là niềm hi vọng của các nhà khoa học để hiểu biết hơn về sự phát triển của ý thức ở con người.