Robot quân sự

  • Mỹ chế tạo robot quân sự siêu tốc Mỹ chế tạo robot quân sự siêu tốc
    Các nhà khoa học Mỹ cho biết robot mới “vua tốc độ trên cạn” có khả năng hoạt động hỗ trợ các binh lính hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu hiệu quả hơn.