Rodos

  • Thành phố thời trung cổ của Rodos Thành phố thời trung cổ của Rodos
    Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Thành phố thời trung cổ của Rodos của Hy Lạp là Di sản văn hóa thế giới năm 1988.