Rogelio Roxas

  • IRRI giúp VN phòng bệnh dịch hại trên lúa IRRI giúp VN phòng bệnh dịch hại trên lúa
    Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế (IRRI) vừa cử TS. Rogelio Cabunagan sang Việt Nam giúp xác định các loại virus gây ra các triệu chứng vàng lùn trên mạ mùa và lúa thu đông ở một số tỉnh, thành ph&iac