Sóc đất

  • Những kẻ "lạc loài" trong tự nhiên Những kẻ "lạc loài" trong tự nhiên
    Đối lập với bệnh bạch tạng, bệnh hắc tố nhuộm đen cơ thể các động vật, biến chúng trở thành những kẻ lạc lõng, kỳ dị giữa đồng loại trong tự nhiên.