Sa mạc Atacama

  • Những xác ướp kỳ bí vùng sa mạc Chile Những xác ướp kỳ bí vùng sa mạc Chile
    Xác ướp với đủ các tư thế nằm, ngồi thậm chí nguyên da tóc, xác ướp đang mỉm cười, mặt xác ướp được làm từ da bồ nông…là những xác ướp kỳ bí của người Chinchorro cổ đại tại vùng sa mạc Atacama ở Chile.