Sarah Parcak

  • Phát hiện 17 kim tự tháp ẩn mình dưới cát Phát hiện 17 kim tự tháp ẩn mình dưới cát
    Sử dụng một vệ tinh công nghệ cao được trang bị máy quét hồng ngoại, các nhà khoa học mới đây đã phát hiện 17 kim tự tháp ẩn mình dưới cát ở Ai Cập. Một nhóm các nhà khảo cổ học tại ĐH Alabama ở Birmingham do GS Sarah Parcak, một chuyên gia Ai cập, dẫn đầu, đã sử dụng công nghệ chụp ảnh vệ tinh để xác định các khu vực khảo cổ từ nă
  • Phát hiện 17 kim tự tháp ẩn mình dưới cát Phát hiện 17 kim tự tháp ẩn mình dưới cát
    Sử dụng một vệ tinh công nghệ cao được trang bị máy quét hồng ngoại, các nhà khoa học mới đây đã phát hiện 17 kim tự tháp ẩn mình dưới cát ở Ai Cập. Một nhóm các nhà khảo cổ học tại ĐH Alabama ở Birmingham do GS Sarah Parcak, một chuyên gia Ai cập, dẫn đầu, đã sử dụng công nghệ chụp ảnh vệ tinh để xác định các khu vực khảo cổ từ nă
  • Người Viking đã tìm ra châu Mỹ trước Columbus? Người Viking đã tìm ra châu Mỹ trước Columbus?
    Nghiên cứu này cho thấy người Viking tới châu Mỹ trước nhà thám hiểm Christopher Columbus những 500 năm và đã lập những làng nhỏ dọc theo bờ biển Bắc Đại Tây Dương.