Sergei Savelyev

  • Nga phát triển hệ thống loại bỏ rác vũ trụ Nga phát triển hệ thống loại bỏ rác vũ trụ
    Phạm vi của các hoạt động vũ trụ ngày càng tăng. Điều này đồng nghĩa rác vũ trụ sẽ trở thành mối đe dọa đối với các thiết bị vệ tinh và tàu vũ trụ, bao gồm Trạm không gian quốc tế (ISS), đang hoạt động trong quỹ đạo thấp của Trái đất.