Shams 1

  • Vận hành Nhà máy điện Mặt Trời lớn nhất thế giới Vận hành Nhà máy điện Mặt Trời lớn nhất thế giới
    Trong nỗ lực đẩy mạnh sử dụng nhiên liệu sạch nhằm bảo vệ Trái Đất trước những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) ngày 17/3 đã chính thức vận hành nhà máy năng lượng Mặt Trời lớn nhất thế giới, có tên Shams 1.