Shower Radio

  • Tận hưởng âm nhạc với radio không dây, không thấm nước Tận hưởng âm nhạc với radio không dây, không thấm nước
    Những nghiên cứu trước đó các nhà khoa học đã chỉ ra rằng nghe nhạc nhẹ 45 phút trước khi đi ngủ sẽ giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ rất rõ rệt. Giờ đây, các nhà khoa học nhận thấy, âm nhạc còn ảnh hưởng rõ rệt tới cảm giác đau đớn.