Smart Diaper

  • Tã thông minh Tã thông minh
    Các nhà khoa học tại Mỹ đã chế tạo thành công một loại tã có thể phân tích nước tiểu để theo dõi tình trạng sức khỏe của trẻ, theo Daily Mail.