Space Launch System

  • Mỹ chế tạo tên lửa mạnh nhất thế giới Mỹ chế tạo tên lửa mạnh nhất thế giới
    NASA đã giới thiệu một dự án chế tạo một loại tên lửa lớn nhất và mạnh nhất trong lịch sử du hành vũ trụ. Tên lửa này có thể đưa những con tàu vũ trụ không chỉ lên quỹ đạo của Trái đất mà còn tới các hành tinh khác trong hệ Mặt trời.
  • Đưa con người lên sao Hoả: Giấc mơ sắp thành hiện thực Đưa con người lên sao Hoả: Giấc mơ sắp thành hiện thực
    Với khối lượng và khả năng tải vượt trội so với tên lửa đẩy Saturn đã từng đưa Neil Armstrong lên mặt trăng, tên lửa đẩy SLS hứa hẹn sẽ mở đường cho con người lên Sao Hỏa trong tương lai.