Stelios Kazantzidis

  • Dải Ngân hà không có ngày tận số Dải Ngân hà không có ngày tận số
    Một số thiên hà nhỏ từng va chạm với dải Ngân hà. Những cuộc đụng độ tương tự vẫn xảy ra trong tương lai, song chúng không thể hủy diệt Ngân hà như dự đoán của nhiều nhà khoa học.