Sushi

  • Ăn sushi có an toàn hay không? Ăn sushi có an toàn hay không?
    Một người đàn ông Chicago tháng trước đưa đơn kiện một nhà hàng phục vụ cho ông ta món cá hồi nấu chưa chín kèm cả sán dây ký sinh.