Tàu chiến Viking

  • Chiến thuyền của chiến binh Viking có gì đặc biệt? Chiến thuyền của chiến binh Viking có gì đặc biệt?
    Khác với nhiều nền văn minh, chiến binh người Viking đóng các chiến thuyền có phần thân nằm rất ít dưới mực nước. Nhờ đặc điểm này, thuyền chiến di chuyển nhanh qua khu vực nước nông, có thể tiến sâu vào lãnh thổ của quân địch.