Tập thể dục

  • Những điều không ngờ làm bạn già trước tuổi Những điều không ngờ làm bạn già trước tuổi
    Lão hóa là điều không thể tránh khỏi đối với con người. Tuy nhiên, nếu không lưu ý tới cách thức sinh hoạt, thậm chí là những thói quen rất nhỏ, thì quá trình này cũng sẽ được đẩy nhanh hơn. Kết quả là bạn sẽ già đi nhanh chóng.