Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu

  • Bên trong cỗ máy vật lý mạnh nhất thế giới Bên trong cỗ máy vật lý mạnh nhất thế giới
    Large Hadron Collider (LHC) tại Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu (CERN) là một trong những máy gia tốc hạt lớn nhất từng được xây dựng, với sứ mệnh tìm kiếm bằng chứng về các vật chất mới.